ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3868

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 15:06 น.
ผู้ร้องเรียนประจักษ์ สมานแก้ว
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0967473212
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามขอความช่วยเหลือเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากขั้นตอนทำงานของเจ้าท่ามหาชัย
รายละเอียดขอความช่วยเหลือเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากขั้นตอนทำงานของเจ้าท่ามหาชัย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร  ขอรายงานผลการตรวจสอบดังนี้ จากการตรวจสอบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พบว่าเรือตลอดทั้งลำทั้งภายนอกและภายใน ปรากฎสภาพของโครงสร้างตัวเรือโดยรอบ ผุ ชำรุดเสื่อมสภาพในห้องเครื่องยนต์เรือมีน้ำไหลซึมเข้ามาตลอดเวลาทางด้านข้างตัวเรือ และเนื่องจากพื้นดาดฟ้าเรือชำรุดจึงมีน้ำหลมาทางดาดฟ้า เข้ามาในตัวเรือลงไปที่ห้องเครื่องเวลาที่มีฝนตก จึงทำให้ห้องเครื่องยนต์มีสภาพน้ำท่วมขังตามที่เจ้าของเรือได้แจ้ง ในประเด็นนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 ขอแจ้งให้ท่านดำนเินการดังนี้ 
1.ให้ทำการสูบน้ำในห้องเครื่องที่มีน้ำท่วมขัง ไปจัดเก็บห้องถังอับเฉาใต้ท้องเรือส่วนหน้าเรือก่อนเป็นป้องกันด้านท้ายเรือจมเกิดความเสียหายภายในห้องเครื่องยนต์ และเพื่อรักาาเรือให้อยู่ในระดับที่สมดุล ทั้งยังเป็นป้องกันไม่ให้คราบน้ำมันไหลออกจากตัวเรือ
2. จัดทำแผนการนำเครื่องเรือขึ้นจากรเือในอู่เรือที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่าและได้มาตรฐาน
กรณีมีความจำเป็นที่จะเคลื่อนย้ายเรือไปซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนประเภท ก็สามารถกระทำได้ โดยการยื่นคำร้องขอปลดล็อกเรือตามข้อ 45(1) แห่งระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอเปลี่ยนประเภทเรือการขอเปลี่ยนรายละเอียดเรือ สำหรับเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ.2561 หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉินอันตรายต่อเรือหรือมีเหตุใดอันมิอาจหลีกเลี่ยง เมื่อประสงค์ที่จะเคลื่อนย้ายเรือ ขอให้ท่านส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร หากเอกสารครบถ้วน ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ก็จะเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่