ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3890

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 09 กันยายน 2563 เวลา 15:33 น.
ผู้ร้องเรียนคุณกานต์ธิดาฯ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0831630428
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน1.บริการเรือด่วนเจ้าพระยา
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน ขอเสนอให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาในวันที่ 27ก.ย.63 (เนื่องในวันสอบ ก.พ.)
รายละเอียดแจ้งเรื่องร้องเรียน ขอเสนอให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาในวันที่ 27ก.ย.63 (เนื่องในวันสอบ ก.พ.) เนื่องจากเรือด่วนฯ เป็นทางเลือกในการสัญจรทางน้ำและคาดว่าจะมีผู้ที่ต้องการใช้บริการเป็นจำนวนมาก

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กรมเจ้าท่า สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ขอรายงานดังนี้ เนื่องด้วยบริษัทเรือด่วนเจ้าพรยาจำกัด ได้รับผลกระทบจาก COVID -19 ทำให้ผู้โดยสารเรือของบริษัทฯลดจำนวนมากติดต่อหลายดือน ตั้งงแต่ มี.ค63-กย 63 บริษัทแจ้งงดให้บริการวันอาทิตย์ ทั้งนี้ได้ประสานบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัด ให้เปิดบริการรับ-ส่ง ประชาชนในวันอาทิตย์ที่ 27ก.ย.63 ในเบื้องต้นแล้ว
เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่