ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3891

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 16:31 น.
ผู้ร้องเรียนคุณชูชาติฯ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน1.บริการเรือด่วนเจ้าพระยา
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการให้บริการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาที่มิได้จัดให้เรือไม่มีธงให้บริการประชาชน
รายละเอียดร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการให้บริการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาที่มิได้จัดให้เรือไม่มีธงให้บริการประชาชนตามจำนวนที่ได้รับอนุญาตให้เดินเรือโดยสารประจำทาง โดยบริษัทนำเรือธงสีต่างๆ ที่มีอัตราค่าโดยสารราคาแพงมาวิ่งให้บริการแทน ทำให้ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องจ่ายค่าโดยสารในอัตราที่สูงกว่าเรือไม่มีธง ขอทราบผลการดำเนินการด้วยตนเองภายในวันที่ 30ก.ย.63

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กรมเจ้าท่า สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ตรวจสอบและดำเนินการดังนี้ ได้ประสานสอบถามไปยังบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดเกี่ยวกับการหยุดให้บริการ บริษัทฯได้หยุดการให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาธรรมดาจริง เนื่องจากประสบปัญหาการขาดทุนอย่างหนัก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 โดยแจ้งว่าเมื่อสถานการณ์เป็นปกติจะกลับมาให้บริการตามปกติ (คค0321/สทบ.3382 สลก.11946)
เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่