ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3893

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 11:03 น.
ผู้ร้องเรียนคุณธัญพิชชาฯ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0855237796
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน6.ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ
คำร้องเรียน/คำถามขอร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต สอบถามรายละเอียดสมัครสอบตำแหน่งว่าง พูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจ ไม่เต็มใจบริการ
รายละเอียดขอร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต สอบถามรายละเอียดสมัครสอบตำแหน่งว่าง พูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจ ไม่เต็มใจบริการ โดยผู้ร้องเห็นว่าถ้าไม่มีใจรักในการให้บริการ ก็ไม่ควรมาทำงาน เพราะจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแก่องค์กร

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ขอชี้แจงว่าในช่วงเวลาดังกล่าว มีผู้มาสมัครงานและโทรศัพท์มาสอบถามในเรื่องดังกล่าวจำนวนมาก จึงได้แจ้งผู้ร้องให้เปิดดูประกาศจากเวปไซต์สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เนื่องจากมีรายละเอียดที่ครบถ้วนมากกว่า หากชี้แจงกลัวข้อมูลจะคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นางสาวเกษร จินดาวงค์ ชี้แจงกับผู้ร้องโดยตรงทางโทรศัพท์  และผู้ร้องเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว ไม่ติดใจในประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งขอบคุณกรมเจ้าท่าที่ติดตามเรื่องให้อย่างรวดเร็ว (คค0315/ภก.1032 จท.13946)
เอกสารแนบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่