ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3896

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 15:14 น.
ผู้ร้องเรียนคุณรัตนากรฯ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0950015285
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามขอร้องเรียนว่าวันที่29ก.ย.63 มีเรือส่วนตัวนั้นวิ่งเร็ว และมีการเบิ้ลเครื่องตลอดเวลา เสียงท่อของเรือเสียงดัง บริเวณคลองบ่อทอง แพรกสา จ.สมุทรปราการ สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่พักอาศัยบริเวณนั้นทุกวัน
รายละเอียดขอร้องเรียนว่ามีเรือส่วนตัวนั้นวิ่งเร็ว และมีการเบิ้ลเครื่องตลอดเวลา เสียงท่อของเรือเสียงดัง บริเวณคลองบ่อทอง แพรกสา จ.สมุทรปราการ สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่พักอาศัยบริเวณนั้นทุกวัน

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6 รายงานผลการตรวจสอบและลงพื้นที่ไม่พบว่ามีการเดินเรือแต่อย่างใด ได้เข้าพบกับผู้ใหญ่บ้านหมู่5 ต.แพรกสา โดยให้ข้อมูลว่าคลองบ่อทองเป็นคลองขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกับคลองแพรกสา ไปจนถึงคลองสำโรง ปกติไม่มีการสัญจรทางน้ำ แต่ในระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2563 - 3 ตุลาคม 2563 เป็นช่วงเทศกาลประเพณีรับบัวหลวงพ่อโต วัดบางพลี อาจมีประชาชนนำเรือมาวิ่งในช่วงเวลาดังกล่าว 

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่