ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3897

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 16:29 น.
ผู้ร้องเรียนเสียงเรียกร้องจากประมงพื้นบ้านและชาวบ้านเกาะช้าง ตราด อ่าวสลักเพชร
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์-
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามขอให้ตรวจสอบเรือใบมากกว่าสิบลำ จอดเกะกะ วางทุ่นเต็มไปหมด เรือหาปลาเล็กๆลำบากมาก กลางคืนขับเรือลำบากมากเพราะมองไม่ชัด คนที่ดูแลเรือใบเหล่านั้นได้รับเงินจากอุทยาน ประมงพื้นบ้านและชาวบ้านเกาะช้าง ตราด อ่าวสลักเพชร
รายละเอียดขอให้ตรวจสอบเรือใบมากกว่าสิบลำ จอดเกะกะ วางทุ่นเต็มไปหมด เรือหาปลาเล็กๆลำบากมาก กลางคืนขับเรือลำบากมากเพราะมองไม่ชัด คนที่ดูแลเรือใบเหล่านั้นได้รับเงินจากอุทยาน ประมงพื้นบ้านและชาวบ้านเกาะช้าง ตราด อ่าวสลักเพชร

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:
ดำเนินการแล้วเสร็จ:
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:
รายละเอียด กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6  รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ปรากฎว่าเรือใบกีดขวางทางเดินเรือ จากการสำรวจแนวร่องน้ำของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 จันทบุรี ได้ประชุมหารือหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานบ้านสลักเพชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 บ้านสลักเพชร ผู้แทนบริษัทเรือใบ ตามมติในการประชุมหารือมีความเห็นว่าควรจัดโซนนิ่ง ในการวางทุ่นจอดเรือ ประสานเจ้าของผู้ดูแลหรือผู้ครอบครองทุ่นหรือเครื่องสำหรับผูกจอดเรือให้มารับทราบการกระทำความผิดและเสียค่าปรับสำหรับผูกจอดเรือในแม่น้ำทะเลทอดสมอจอดเรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ออกคำสั่งให้เจ้าของเรือ ผู้ดูแลเรือผู้ครอบครองทุ่นหรือเครื่องสำหรับผูกจอดเรือ รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายทุ่นหรือเครื่องสำหรับผูกจอดเรือออกไปให้พ้นจากบริเวณดังกล่าว(คค0316.6/ตร.947 จท.15782)

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่