ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 459

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:50 น.
ผู้ร้องเรียนนางวรรธนา ปัญจนาวี
เลขประจำตัวประชาชน3102002810510
Email
โทรศัพท์0814917929
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามสะดุดเศษปูนที่มีการเททิ้ง แล้วไม่มีการปาดให้เรียบหรือเสมอกับส่วนอื่นประมาณ2จุดใหญ่ทำให้ได้รับปาดเจ็บ
รายละเอียดวันอังคารที่ 7 พ.ย. 60 เกือบ 5 โมงเย็นแล้วที่ท่าเรือสาทร ดิฉันได้นำ ชาวตุรกี 10 กว่าชีวิต เรียกขึ้นจากเรือด่วนเจ้าพระยา เพื่อทำการต่อเรือไปยัง เอเชียทีค ณ ขณะทำการเรียกชาวตุรกีนั้น ได้สะดุดกับเศษปูนที่มีการเททิ้งมากกว่า แล้วไม่มีการปาดให้เรียบหรือเสมอกับส่วนอื่น ประมาณ 2 จุดใหญ่พอสมควร แรกคือสะดุดหัวเข่ากระแทกเศษปูนอย่างแรงขนาดใส่กางเกงขายาว มีอาการบวมและเลือดออกแล้วเซไปโดนเศษปูนก้อนใหญ่ ที่ใบหน้า ปากและฟัน มีเลือดออกในช่องปาก และเวลาต่อมาได้ไปโรงพยาบา่ลเซ็นหลุยส์ (สาทร) จนถึง ณ วันนี ยังทานได้แต่โจ๊กไม่มีเนื้อสัตว์ โดยใช้การกลืนด้านซ้อยเท่านั้น กราบขอบพระคุณอย่างสูง นางวรรธนา ปัญจนาวี สิ่งที่แนบมาด้วย บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:20/12/2560
รายละเอียด กองวิศวกรรม ได้ตรวจสอบแล้วพื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณพื้นที่หลังท่าเทียบเรือสาทรด้านทิศใต้(ท่าเรือไปเอเชียทีค)ซึ่งเป็นพื้นที่ของวัดยานนาวา ไม่ใช้จุดบริเวณสะพานปรับระดับ เหล็กขึ้น-ลง โป๊ะเทียบเรือแต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกปลอดภัยของผู้โดยสาร ซึ่งจะเดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าวมายังท่าเรือ ทางกองวิศวกรรมได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้ว

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่