ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 480

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 17:15 น.
ผู้ร้องเรียนไม่แจ้งชื่อ ไม่แจ้งนามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่อง นร02580094544 เรื่องขอให้จัดระเบียบเรือโดยสารหางยาว(เอกชน) บริเวณพื้นที่ภายในคลองสามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.
รายละเอียดรหัสเรื่อง นร02580094544 เรื่องขอให้จัดระเบียบเรือโดยสารหางยาว(เอกชน) บริเวณพื้นที่ภายในคลองสามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 23 ตุลาคม 2560
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:23/10/2560
รายละเอียด กรมเจ้าท่าประสานงานแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการให้ปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้การบริการเรือโดยสารสาธารณะมีบริการที่ดียิ่งขึ้น

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่