ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 5

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:32 น.
ผู้ร้องเรียนกิ๊บ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามเห็นผู้บาดเจ็บตกสะพานเหล็กทางเชื่อมไปท่าเรือมหาดไทย
รายละเอียด เมือประมาณอาทิตย์ก่อนเวลา 3 ทุ่ม มีคนตกร่องสะพานเหล็กที่ผุ เละบริเวณทางเดืนไม่มีแสงสว่างทำให้มองไม่เห็นรอยแตก รบกวนช่วยมาซ่อมบำรุงรักษาด้วย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 04 มิถุนายน 2557
ผู้ตอบ:
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:04/06/2557
รายละเอียด
กรมเจ้าท่าได้ทำการจ้างเหมาปรับปรุงท่าเรือโดยสารในคลองแสนแสบ 
ตามสัญญาเลขที่ 176/2556/พย.ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 (ครอบคลุมถึงท่าเรือมหาดไทย) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ 
ซึ่งเหตุผลของความล่าช้าเนื่องมาจากตำแหน่งติดตั้งหลังคาท่าเรือบดบังกล้อง CCTV ที่ติดตั้งไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร จึงจำเป็นต้องย้ายกล้อง CCTV เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณท่าเรือก่อนดำเนินการติดตั้งหลังคา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดำเนินการย้ายตำแหน่งกล้อง CCTV
 
ขอแสดงความนับถือ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่