ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 501

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 14:10 น.
ผู้ร้องเรียนไม่แจ้งชื่อ ไม่แจ้งนามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่อง นร02600041842 เรื่อง ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับท่าเทียบเรือโดยสารในพื้นที่คลองรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียดรหัสเรื่อง นร02600041842 เรื่อง ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับท่าเทียบเรือโดยสารในพื้นที่คลองรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีการสร้างท่าเทียบเรือโดยสารจากท่าเรือรังสิตไปจนถึงท่าเรือคลองหก จำนวนประมาณ 6 ท่า มีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดใช้งานให้ใช้บริการสัญจรทางน้ำได้

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:29/11/2560
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรีขอรายงานดังนี้ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ท่าเทียบเรือโดยสารจำนวน6ท่า อยู่ในพื้นที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดให้มีการเดินเรือโดยสาร โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวทางน้ำ (คลองรังสิตประยูรศักดิ์) จากการประชุมเมื่อเดือนกันยายน2560 กรมชลประทานได้เรียนในที่ประชุม ขอให้ศึกษาผลกระทบ โดยให้บริษัทเดอะคอมมูนิเคชั่นเชลส์แอนด์เซอร์วิสเชลจำกัด ซึ่งจะทดลองการเดินเรือในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เป็นผู้ดำเนินการ ขณะนี้ กรมชลประทานขอให้บริษัทฯศึกษาผลกระทบก่อนจึงยังไม่เปิดให้ผู้ประกอบการทดลองการเดินเรือ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่