ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 515

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 15:09 น.
ผู้ร้องเรียนyingmay lemon
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามโป๊ะเทียบเรือบางกอกน้อยสูงมาก เกิดความไม่สะดวกในการขึ้นลง
รายละเอียดขอความกรูราเจ้าหน้าที่ กรมเจ้าท่า ดูแลบริเวณคลองบางกอกน้อย ดิฉันโดยสารเรือในคลองบางกอกน้อยไป-กลับทุกวัน เนื่องจากโป๊ะท่าเรือตรง อ.บางกรวย มีการทำท่าใหม่แต่โป๊ะสูงมาก ขอความกรุณาทางเจ้าท่าดูแลความปลอดภัยด้วย คนโดยสารเรือต้องปีนขึ้น - ลง ขอให้ดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบด้วยค่ะ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:16/11/2560
รายละเอียด จากการตรวจสอบท่าเรือบริเวณอำเภอบางกรวย ริมคลองบางกอกน้อย ตามที่ร้องเรียนเป็นท่าเรือของเทศบาลตำบลบางกรวย ก่อสร้างตามรูปแบบมาตรฐานโป๊ะกรมเจ้าท่า ระดับน้ำถึงพื้นโป๊ะ70ซม.เรือเล็กที่มีกราบเรือต่ำเช่น เรือหางยาว เรือพาน ขึ้น-ลงโป๊ะไม่สะดวก การแก้ไขได้ประสานเทศบาลตำบลบางกรวยให้จัดทำขั้นบันใดด้านหน้าโป๊ะเพื่อลดระดับความสูง ปัจจุบัน ดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่