ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 550

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:28 น.
ผู้ร้องเรียนLhong Wilawan
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามอยากให้มีป้ายบอกทาง มีพนักงานบนเรือคอยบอกว่าถึงแต่ละสถานีหรือยัง
รายละเอียดตอนนี้ชื่นชอบการเดินทางโดยเรือ ต้องชื่นชมการพัฒนาท่าเรือและพนักงานดีขึ้นมากๆค่ะ แต่คงจะดีกว่าปัจจุบันถ้ามี 1.ป้ายลูกศรบอกทางซ้ายปลายทาง คือที่ไหน ทางขวาปลายทางคือที่ไหน ที่ไหนมีสถานีระหว่างทางบอกให้ชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ/จีน/พม่า เช่นท่าพระอาทิตย์มีต่างชาติเยอะมากที่เดินมาสอบถามบนโป๊ะมากมาย แค่ช่วงไม่กี่นาที ที่เรายืนรอ 2. มีพนักงานบนเรือใช้โทรโข่งบอกเมื่อถึงแต่ละท่าเรือจะทำให้ชาวต่างชาติหรือคนที่ไม่เคยขึ้นโดยสารทางเรือไม่งงค่ะ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:30/11/2560
รายละเอียด กรมเจ้าท่ารับทราบเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาเพิ่มการให้บริการและปรับปรุงพัฒนาการให้บริการตามที่ผู้ร้องเรียนแจ้ง

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่