ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 685

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 15:35 น.
ผู้ร้องเรียนKrittraphong Mungklang
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามความปลอดภัยของโป๊ะเรือท่าวัดตำหนักใต้
รายละเอียดด้วยความเคารพอย่างสูงผมเป็นประชาชนที่ใช้บริการท่าวัดตำหนักใต้ทุกวันช่วงเช้า เย็นแต่ตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัย เพราะว่าโป๊ะจอดท่าเรือเกิดการชำรุด เสียหาย ต้องอาศัยไดโว่ช่วยสูบน้ำวันนึงหลายรอบ เคยร้องเรียนแล้วเงียบ ต้องให้เกิดการเสียหายหรือเปล่าครับ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:13/02/2561
รายละเอียด ขอเรียนว่า กรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณประจำปีพ.ศ.2561 เพื่อก่อสร้างโป๊ะให้ใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุดปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกอบโครงสร้างโป๊ะคาดว่าจะสามารถนำไปติดตั้งและเปิดให้งานได้ประมาณปลายเดือนมีนาคม2561

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่