ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 728

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:00 น.
ผู้ร้องเรียนคุณอนันต์ โสมนรินทร์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์086-0705320
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามโป๊ะเทียบเรือบริเวณวัดโมลี ฯ จมเป็นเวลานานแล้ว
รายละเอียดได้รับแจ้งจากคุณอนันต์ ฯ ว่าโป๊ะเทียบเรือบริเวณวัดโมลีราชวรวิหาร ซึ่งอยู่ห่างจากประตูน้ำคลองบางกอกใหญ่ประมาณ 110 เมตร หากเข้าผ่านประตูน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจะอยู่ขวามือ ได้จมมาเป็นเวลานานแล้ว และฝั่งตรงข้ามได้มีเสาเหล็กป้ายบอกทางได้โค่นลงมาในคลอง (ได้แจ้ง กทม. แล้ว ทาง กทม. แจ้งว่าเป็นโป๊ะของกรมเจ้าท่าจึงขอให้ตรวจสอบด้วยว่าเป็นของหน่วยงานใดที่รับผิดชอบ) เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยต่อเด็ก ๆ ที่เล่นน้ำในบริเวณนั้น โดยแจ้งเพิ่มเติมว่า จะให้มีการเสียชีวิตของเด็กก่อนหรือถึงจะเข้ามาดำเนินการแก้ไข

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 03 เมษายน 2561
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:03/04/2561
รายละเอียด โป๊ะเทียบเรือบริเวณวัดโมลีฯไม่ได้อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า ในเบื้อต้นได้ให้สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำตรวจสอบหาเจ้าของเพื่อดำเนินการกู้ซ่อมให้โป๊ะสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่