ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 771

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:40 น.
ผู้ร้องเรียนคุณอนันต์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0860705320
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามโป๊ะเรือชำรุดบริเวณใต้สะพานอนุทินสวัสดิ์ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตธนบุรี
รายละเอียดใต้สะพานอนุทินสวิสดิ์ คลองบางกอกใหญ่ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตธนบุรี (จุดสังเกตใกล้โป๊ะท่าเรือวัดกัลยาณมิตร) ภายในคลองบางหลวง (บางกอกใหญ่) พบโป๊ะเรือชำรุดเป็นเวลานานแล้ว โดยจอลงไปในคลองบางส่วน (ยังมีบางส่วนลอยพ้นน้ำ) ทำให้เด็กมักใช้เป็นสถานที่เล่นน้ำ จึงเกรงว่าอาจจะก่อให้เกิดอัตรายได้

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 04 พฤษภาคม 2561
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:04/05/2561
รายละเอียด ได้ทำการปรับปรุงใช้งานได้ตามปกติแล้ว

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่