ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 792

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14:35 น.
ผู้ร้องเรียนNatsiraya anan (ผู้โดยสารคนหนึ่ง)
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามขอสอบถามความคืบหน้าเรื่องการซ่อมแซมท่าเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าเรือสะพานพระรามเจ็ดฝั่งธนบุรี
รายละเอียดขอสอบถามความคืบหน้าเรื่องการซ่อมแซมท่าเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าเรือสะพานพระรามเจ็ดฝั่งธนบุรีได้ชำรุด และต่อมาวันที่20เมษายน2561 จึงให้งดการจอดรับส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือสะพานพระรามเจ็ดฝั่งธนบุรี ทำให้ผู้โดยสารจำนวนมากที่โดยสารทางเรือด่วนเจ้าพระยาได้รับความเดือดร้อน

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 04 พฤษภาคม 2561
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:04/05/2561
รายละเอียด กองวิศวกรรมได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือสะพานพระราม7 เรียบร้อยแล้วและสามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 29เมษายน2561

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่