ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 798

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09:30 น.
ผู้ร้องเรียนศักดิ์ชัย แซ่ตั๋น
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0817817401
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งปัญหาไม่มีทุนไฟปากร่อง
รายละเอียดคุณศักดิ์ชัย แซ่ตั๋น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านคลองสน ตำบลเกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง จังหวัดตราด แจ้งว่าร่องน้ำคลองสน เกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ปัจจุบันไม่มีทุ่นไฟปากร่อง มีแต่เสาหลักขอบร่องเขียวขวา แดงซ้าย ซึ่งเวลากลางคืน ชาวประมงจะเข้าร่องน้ำลำบาก เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยอนุเคราะห์ติดตั้งทุ่นไฟปากร่อง

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:11/05/2561
รายละเอียด กรมเจ้าท่าสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กลุ่มเครื่องหมายการเดินเรือ แจ้งว่าจะดำเนินการประสานงานกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง(พื้นที่อยู่ในเขตอุทธยานฯ) ก่อนดำเนินการติดตั้งทุ่นฯ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่