ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 8

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง sawarut@hotmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 10:45 น.
ผู้ร้องเรียนสาวรุจ บุญอนันต์
เลขประจำตัวประชาชน
Emailsawarut@hotmail.com
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามจัดระเบียบขึ้นลงเรือ
รายละเอียด ขอแนะนำให้มีการจัดระเบียบการขึ้นลงเรือตามท่าต่างๆ ตัวอย่างท่าเรือท่าน้ำนนทบุรีและท่าบางศรีเมืองมีการเดินทางข้ามไปมาตลอดเวลาแต่การขึ้นและลงเรือไม่มีระเบียบ เดินกันเต็มทาง คนจะลงหรือขึ้นเรือไม่สะดวกต้องรอให้คนหมดก่อน ควรให้มีการเดินขึ้นและลงเป็นทางเดียว โปรดแก้ไขให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีกว่าปล่อยให้ไม่มีวินัย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 08 สิงหาคม 2557
ผู้ตอบ:จภ.2(นบ)
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:08/08/2557
รายละเอียด จภ.2 (นบ) ขอเรียนชี้แจงกรณีร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
1.  ท่าเรือโดยสารที่สำคัญในพื้นที่รับผิดชอบของ จภ.2(นบ) คือจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานีมีจำนวน 12 ท่า มีพนักงานขนส่งประจำท่าเรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้บริการ เรือโดยสาร จำนวน 25 คน ซึ่งมีหน้าที่อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร รวมทั้งจัดระเบียบการขึ้น-ลง เรือให้มีความปลอดภัย
2. เรือโดยสารในพื้นที่จังหวัดนนทุบรี ประกอบไปด้วยเรือประเภทต่างๆ เช่น เรือด่วนเจ้าพระยา เรือโดยสารข้ามฟาก เรือหางยาว (เพลาใบจักรยาว) ซึ่งมีการขึ้น-ลงเรือ ที่แตกต่างกัน โดยเจ้าหน้าที่ของ จภ.2(นบ) และผู้ประกอบการเรือจะเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นลำดับแรก เช่น เรือด่วนเจ้าพระยาจะมีการเข้าแถวขึ้นลงเรือ เพราะมีผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก และบางท่าเรือมีทางขึ้นลงเพียงทางเดียว จึงต้องให้ผู้โดยสารทุกคนขึ้นจากเรือก่อนที่จะให้ผู้โดยสารลงเรือได้ สำหรับท่าเรือข้ามฟาก (ท่าเรือเทศบาลนครนนทบุรีและท่าเรือบางศรีเมือง) ก็จะต้องให้ผู้โดยสารขึ้นจากเรือให้หมดก่อน จึงจะรับผู้โดยสารขาลงที่ส่วนมากจะยืนรออยู่บริเวณท่าเรือแล้ว ส่วนเรือหางยาว ส่วนมากจะเป็นเรือเปล่าที่เข้าไปรับผู้โดยสาร
ในการนี้ จภ.2(นบ) จะดำเนินการจัดระเบียบการขึ้นลงเรือของผู้โดยสารให้เป็นระเบียบ มีความสะดวกและปลอดภัยต่อไป

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่