ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 802

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 04 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:05 น.
ผู้ร้องเรียนปกปิดข้อมูลผู้ร้อง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามนร02610017212 เรื่อง ขอความช่วยเหลือให้ซ่อมแซมท่าเรือชำรุด บริเวณท่าเรือตลาดโบ๊เบ๊ คลองผดุงกรุงเกษม
รายละเอียดนร02610017212 เรื่อง ขอความช่วยเหลือให้ซ่อมแซมท่าเรือชำรุด บริเวณท่าเรือตลาดโบ๊เบ๊ คลองผดุงกรุงเกษม (ไม่ทราบแขวง) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เนื่องจากท่าเรือมีสภาพที่ชำรุด ลักษณะโป๊ะท่าเรือจมลมในลำคลอง

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 04 พฤษภาคม 2561
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:04/05/2561
รายละเอียด จากการตรวจสอบพบว่าโป๊ะดังกล่าวเป็นของกรุงเทพมหานครโดยสำนักจราจรและขนส่ง เป็นผู้รับผิดชอบจากการประสานทราบว่ากำลังทำสัญญาว่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่