ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 803

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 04 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:07 น.
ผู้ร้องเรียนนายธีรยุกต์ สวัสดิวงศ์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามนร02610017566 เรื่อง ขอให้พิจารณาอนุมัติต่อใบอนุญาตต่อทะเบียนเรือ โดยไม่ต้องซื้อเสื้อชูชีพกับทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา
รายละเอียดนร02610017566 เรื่อง ขอให้พิจารณาอนุมัติต่อใบอนุญาตต่อทะเบียนเรือ โดยไม่ต้องซื้อเสื้อชูชีพกับทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ให้แก่ นายธีรยุกต์ สวัสดิวงศ์ ที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน เลขที่ 19 หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา หมายเลขโทรศัพท์ 08-28191739 ประกอบการอยู่ท่าเรือสุระโสม

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:17/05/2561
รายละเอียด ได้ตรวจสอบในสารระบบทะเบียนเรือกรมเจ้าท่าแล้ว ปรากฎว่าไม่พบชื่อนายธีรยุกต์ สวัสดิวงศ์ เป็นเจ้าของเรือท่องเที่ยวแต่อย่างใด และได้ตรวจสอบเจ้าของบ้านเลขที่ 19 หมู่1 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา พบว่าเจ้าของบ้านตามทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ที่แท้จริง ชื่นนายวิษณุ วิศาล และได้ยืนยันว่าไม่มีบุคคลชื่อ นายธีรยุกต์ฯ อาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว และได้โทรติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้มาข้างต้นก็ไม่สามารถติดต่อได้แต่อย่างใด จากประเด็นดังกล่าวการตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง ทำให้ไม่สามารถทราบถึงเหตุผลที่แท้จริงในการร้องเรียน การไม่พิจารณาอนุมัติต่อใบอนุญาตใช้เรือ ให้แก่นายธีรยุกต์ฯ ผู้ร้อง และกรณีที่ผู้ร้องแจ้งว่าต้องซื้อเสื้อชูชีพในนาม สนง. และเสื้อชูชีพมีราคาตัวละ 450-750 บาท นั้น ประเด็นนี้ ของแจ้งว่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่5 (พังงา) ไม่ได้จำหน่ายเสื้อชูชีพในนาม สนง. ตามที่ผู้ร้องแจ้งแต่อย่างใด

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่