ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 851

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 18:49 น.
ผู้ร้องเรียนปกปิดข้อมูลผู้ร้อง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่อง นร02610020640 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ปรับปรุงบันไดและทางลาดสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการบริเวณท่าเรือท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กทม.
รายละเอียดรหัสเรื่อง นร02610020640 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ปรับปรุงบันไดและทางลาดสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการบริเวณท่าเรือท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กทม.

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 18 มิถุนายน 2561
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:18/06/2561
รายละเอียด กองวิศวกรรมได้ตรวจสอบแล้วเป็นของบริษัทสุภัทรา เห็นควรให้สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำเป็นผู้แจ้งบริษัทฯเพื่อแก้ไขปรับปรุงทางลาดให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ขอรายงานดังนี้ เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่จึงต้องสร้างให้อยู่ภายในขอบเขตของที่ดินราชพัสดุที่เช่าจาก กรมธนารักษ์ จึงไม่สามารถยื่นทางลาดออกไปเพราะจะรุกล้ำที่ดินสาธารณะ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่