ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 9

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง kulphassorn@outlook.co.th
วันที่ร้องเรียนวันที่ 09 กรกฎาคม 2557 เวลา 21:31 น.
ผู้ร้องเรียนคนริมน้ำ
เลขประจำตัวประชาชน
Emailkulphassorn@outlook.co.th
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามปลูกบ้านริมน้ำ
รายละเอียด มีการปลูกบ้าน ถมที่เพื่อยึดที่ริมแม่น้ำแม่กลองใน ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี อยากทราบว่าต้องขออนุญาตส่วนราชการใด และในความเป็นจริงสามารถปลูกและถมที่ได้หรือไม่

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 16 กันยายน 2557
ผู้ตอบ:สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:16/09/2557
รายละเอียด
จภ.3 (นฐ.) ได้ทำการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 14.00 น. บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง ตำบลเบิกไร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พบว่ามีการดำเนินการถมดินและก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 ราย ดังนี้
   1.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ปลูกสร้างโรงสูบน้ำเพื่อนำน้ำดิบไปใช้ในการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน บริเวณริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 3 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยได้รับใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม ตามใบอนุญาตเลขที่ 2/2557 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งตรงกับจุดที่ผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลเพิ่มเติม
    2.นายสุภาพ  ลิ้มศรีอรุณ อยู่บ้านเลขที่ 40/29 ถนนบ้านปากแรต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จากการสอบถามชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง ทราบว่านอกจากเกิดอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2539 แล้ว ไม่เคยมีน้ำท่วมถึงบริเวณดังกล่าวอีกเลย ซึ่งกรณีที่ดินริมแหล่งน้ำที่น้ำท่วมไม่ถึงอีกต่อไปเนื่องจากการตื้นเขินตามธรรมชาติย่อมพ้นสภาพจากการเป็นที่ชายตลิ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า แต่ยังคงมีสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่ต่อไปและอยู่ในความดูแลของนายอำเภอท้องที่ (ความเห็นคณะกรรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ 505/2549) กรณีดังกล่าวจึงไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าแต่อย่างใด)
 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครปฐม โทร./โทรสาร 0 3432 7669

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่