ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 949

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง theerawatv@gmail.com
วันที่ร้องเรียนวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08:22 น.
ผู้ร้องเรียนTheerawat Vongsa
เลขประจำตัวประชาชน3470300258616
Emailtheerawatv@gmail.com
โทรศัพท์0803329187
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน8.การฝึกอบรม/สอบความรู้/ออก ปก. ผู้ทำการในเรือ
คำร้องเรียน/คำถามบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนขึ้นกับกรมเจ้าท่า
รายละเอียดเรียน ผอ กรมเจ้าท่าและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากว่า บริษัท ALEXAYA MARITIME และ บริษัท Alex Maritime Management ซึ่งเปิดทำการ ที่บริเวณ ถนนสายลวด ตำบลปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดอมรมหลักสูตรและการจัดการเกี่ยวกับการออกใบอบรมให้กับทางลูกเรือที่ต้องการทำการบนเรือแต่ไม่ได้มีการรับรองจากกรมเจ้าท่า และบรฺษัทดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ไม่เปิดเผยและได้ออกใบอบรมให้กับลูกเรือต่างชาติที่เข้ามาอบรม โดยเฉพาะชาวในจีเรีย พม่า และเวียตนาม และเจ้าหน้าที่ของบริษัทนี้เป็นชาวอินเดียและจ้างชาวอินเดียเป็นลูกจ้างและไม่รู้ว่ามีใบอนุญาตการทำงานหรือไม่ จึงใคร่ขอให้เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าไปตรวจสอบด้วยครับเพาะที่ผ่านมาทำความเสื่อมเสียให้กับทางประเทศไทยและภาครัฐ หวังว่าคงจะเร่งทำการตรวจสอบพร้อมกับการเร่งรีบแก้ปัญหานี้ด้วยครับ ขอแสดงความนับถือ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่