ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 972

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 15:08 น.
ผู้ร้องเรียนชาวบ้านคลองบางน้อย
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่อง นร01610008356 ขอร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากเรือทัวร์ตลาดคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กทม. วิ่งเรือกันแรงและเร็วมาก มีเสียงดังรบกวน
รายละเอียดรหัสเรื่อง นร01610008356 ขอร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากเรือทัวร์ตลาดคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กทม. วิ่งเรือกันแรงและเร็วมาก มีเสียดังรบกวน ทำให้เรือเล็ก เรือพายลำเล็กแทบจมน้ำ

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่