ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 977

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 15:24 น.
ผู้ร้องเรียนปกปิดข้อมูลผู้ร้อง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน6.ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ
คำร้องเรียน/คำถามรหัสเรื่อง นร01610007066 ขอให้พิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอเกาะสมุย หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเกาะสมุย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าสาขาเกาะสมุย กรณีไม่ดำเนินการใดๆ ต่อการดำเนินการของอำเภอเกาะสมุยที่บุกรุกฯ
รายละเอียดรหัสเรื่อง นร01610007066 ขอให้พิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอเกาะสมุย หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเกาะสมุย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าสาขาเกาะสมุย กรณีไม่ดำเนินการใดๆ ต่อการดำเนินการของอำเภอเกาะสมุยที่บุกรุกเข้าไปก่อสร้างอาคารล่วงล้ำพื้นที่บริเวณหน้าหาด ปากร่องน้ำคลองเขย่า(หาดสาธารณะบ้านใต้)หมู่5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:13/11/2561
รายละเอียด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ตรวจสอบพบว่าเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการของกลุ่มชาวบ้านหมู่ที่5 ในบริเวณชายหาดสาธารณประโยชน์ชายทะเล หมู่ที่5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษำร์ธานี มีสภาพชายหาดเป็น(เนินทราย) ซึ่งมีสภาพพื้นที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดท่วมไม่ถึง ยังเป็นการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติงบประมาณในโครงการไทยนิยมจากอำเภอเกาะสมุยเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์จึงเห็นควรรอผลการตรวจสอบพื้นที่โครงการดังกล่าวให้ชัดเจน

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่