ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 980

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 15:35 น.
ผู้ร้องเรียนนายไพโรจน์ จ่ายแจก
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่กรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตไม่อนุญาตและให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำประเภทบ้านพักอาศัยชุมชนหาดแสนสุข ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
รายละเอียดความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่กรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตไม่อนุญาตและให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำประเภทบ้านพักอาศัย ชุมชนหาดแสนสุข ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่