ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 982

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 09 ตุลาคม 2561 เวลา 15:50 น.
ผู้ร้องเรียนคุณอัมพร ทวีผล
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน3.บริการเรือข้ามฟาก/โดยสารข้ามเกาะ/เฟอร์รี่
คำร้องเรียน/คำถามผู้ใช้บริการเรือข้ามฟากสมุทรปราการ ได้ลื่นล้มบริเวณสิ้นสุดปลายสะพานอ่อนของท่าเทียบเรือข้ามฟากสมุทรปราการ
รายละเอียดผู้ใช้บริการเรือข้ามฟากสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18ก.ย.61 เวลา20.24น. ได้ลื่นล้มบริเวณสิ้นสุดปลายสะพานอ่อนของท่าเทียบเรือข้ามฟากสมุทรปราการ ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บกระดูกสันหลังหัก3ท่อน

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
โดยหน่วยงาน:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 22 ตุลาคม 2561
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:22/10/2561
รายละเอียด 1.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ได้สอบถามคุณอัมพร ทวีผล ผู้ร้องเรียนเมื่อวันที่ 18ต.ค.61 ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ โดยผู้ร้องเรียนกล่าวว่าได้เดินทางลงโป๊ะผ่านสะพานลงโป๊ะเพื่อขึ้นเรือขณะเดินลงได้ลื่นล้มทำให้หลังกระแทกจนได้รับบาดเจ็บ ในขณะเดียวกันได้สอบถามยังท่าเทียบเรือวิบูลย์ศรี โดยนางสาวอรทัย จันธำรง ต.ผู้จัดการ ได้กล่าวว่าขณะที่คุณอัมพร ทวีผลได้ลื่นล้มบริเวณสะพานทางลงโป๊ะเพื่อขึ้นเรือข้ามฟากนั้น คุณอัมพรฯ ได้ถือสิ่งของโดยใช้มือทั้งสองข้างจึงไม่ได้ใช้มือจับราวกันตกและใส่รองเท้าส้นสูง และหลังเกิดเหตุทางท่าเทียบเรือวิบูลย์ศรีโดยนางสาวอรทัยฯได้เข้าเยี่ยมคุณอัมพร ขณะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการแล้ว 2.ได้ประสานไปยังท่าเทียบเรือวิบูลย์ศรีในการเยียวยารักษาผู้ได้รับอุบัติเหตุแล้วเมื่อวันที่ 18ต.ค.61 คุณอัมพรฯได้เรียกร้องค่าเสียหายจากการได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนเงิน200,000บาท จึงอยู่ในการพิจารณาจากกรรมการผู้จัดการบริษัทท่าเทียบเรือวิบูลย์ศรี 3.ได้ตรวจสอบสะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ โดยสะพานปรับระดับมีราวจับทำจากโลหะและมีพื้นทำด้วยไม้มีการติดตั้งไม้วางขวางพื้นสะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือเป็นโป๊ะโลหะต่อกันสองส่วน ส่วนโป๊ะมีราวกันตกติดตั้ง ซึ่งมีความแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้งาน
วันที่ 19พ.ย.61 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ได้ประสานไปยัง บริษัทสมุทรทิพย์จำกัด เพื่อสอบถามความคืบหน้าได้ความว่า คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยอมความกันด้วยดีโดยมีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่าบริษัทสมุทรทิพย์จำกัดได้ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลในด้านมนุษยธรรมให้กับนางอัมพร ทวีผล เป็นจำนวนเงิน20,000บาท โดยนางอัมพร ทวีผล พอใจและไม่ติดใจที่จะเรียกร้องหรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆจากบริษัทสมุทรทิพย์จำกัด หรือผู้อื่นที่ต้องรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในครั้งนี้อีกต่อไปทั้งในทางแพ่งและทางอาญา

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่