ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 993

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:48 น.
ผู้ร้องเรียนคุณชาลี
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์0946622636
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามร้องเรียนเรื่องเสาผูกเรือชำรุด
รายละเอียดวันที่ 19 พ.ย. 61 เวลา 17.48 น. รับแจ้งจากคุณชาลี ฯ ว่ามีเสาผูกเรือหักที่อยู่หน้าวัดเศวตฉัตร ยื่นออกมาจึงทำให้เรือที่มาจอดเทียบท่าชนและเกิดรั่ว จำนวน 2 ลำแล้ว อาจจะทำให้เกิดเหตูเช่นนี้ขึ้นอีกจึงอยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข้ก่อนวันลอยกระทง

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:ตรวจสอบแล้ว
รายงานผลโดย:ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินการแล้วเสร็จ:วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ผู้ตอบ:กนิษฐา นันทวัน ณ อยุธยา
ตำแหน่ง:
ดำเนินการเมื่อ:30/11/2561
รายละเอียด กองวิศวกรรมกรมเจ้าท่า เห็นควรให้สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ตรวจสอบว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ หากไม่มีใบอนุญาตก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายให้เจ้าของรื้อถอนออกไปหรือหากไม่สามารถหาเจ้าของได้ วม.จะได้ดำเนินการรื้อถอนโดยใช้งบประมาณประจำปีต่อไปทั้งนี้ขอให้สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำแจ้งกองวิศวกรรม(วม.)เพื่อทราบด้วย

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่