ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

เรื่องเด่น

รายการร้องเรียน/ร้องทุกข์ล่าสุด ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ  | ดูทั้งหมด

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ค้นหาเรื่่องร้องเรียนร้องทุกข์
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 22:34 น.
Total 58 | Page 1 From 6 Next >>
ลำดับ ร้องเรียนร้องทุกข์/สอบถาม
หมายเลขเรื่อง
วันที่
58รหัสเรื่อง นร01610009818 เรื่อง ขอขยายระยะเวลารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำบริเวณเชิงสะพานบ้านแขวงเภา หมู่ที่ 2 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย ผู้ร้อง
106321/12/2561
57ร้องเรียนบ้านสองหลังอยู่ติดกันในจังหวัดนนทบุรีปลูกผักและก่อสร้างบ้านบุกรุกล่วงล้ำลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
โดย ผู้ร้อง sirirux.koc@gmail.com
105521/12/2561
56รหัสเรื่อง นร01610009344 ขอให้พิจารณาตรวจสอบกรณีร้านอาหารก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางบาทวิถีและรุกล้ำลำน้ำ ร้านอาหารอินเลิฟ บริเวณท่าเรือเทเวศร์ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางบาทวิถีและรุกล้ำลำน้ำเจ้าพระยา
โดย ผู้ร้อง
101112/11/2561
55เรื่อง: การก่อสร้างท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา
โดย ผู้ร้อง "pridsana11"
100119/11/2561
54การสร้างท่าเรือส่วนตัวของเอกชน และก่อสร้างลุกล้ำยื่นลงไปในแม่น้ำ
โดย ผู้ร้อง pridsana11@hotmail.com
99519/11/2561
53รหัสเรื่อง นร01610009134 ขอให้พิจารณาทบทวนการให้รื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดตากของกรมเจ้าท่า
โดย ผู้ร้อง
96518/10/2561
52การแจ้งให้ปฏิบัติตามมาตรา118 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456
โดย ผู้ร้อง
96318/10/2561
51โรงงานปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ
โดย ผู้ร้อง
95031/10/2561
50เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ทำผิดกฎหมาย บริเวณริมแม่น้ำสุพรรณบุรี(แม่น้ำท่าจีน)
โดย ผู้ร้อง
94501/10/2561
49คนบุกรุกคลองหลังเมือง ซอยเทศบาลสำโรงใต้19 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โดย ผู้ร้อง suparkparn7@gmail.com
93619/10/2561
Total 58 | Page 1 From 6 Next >>