ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1135

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง จาก: "David Broderick"
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 08:05 น.
ผู้ร้องเรียนจาก: "David Broderick"
เลขประจำตัวประชาชน
Emailจาก: "David Broderick"
โทรศัพท์
สัญชาติไม่ทราบ
หัวข้อร้องเรียนเดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามเรื่อง: Haad Suksamer ,Bang Saiyoy,Cha-am
รายละเอียดDear Marine Department, Please find attached photographs showing the state of the Marine Department beach at Haad Suksamer beach Cha-am. As you can see, the beach is now seriously eroded and requires immediate repair otherwise the entire beach will be destroyed. Should require any further help please do not hesitate to contact me. Kind Regards David Broderick www.seabreezechaam.com

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่