ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1149

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:30 น.
ผู้ร้องเรียนคุณชาญวิทย์
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์088-8851188
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนบริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน พนักงานเก็บค่าโดยสารใช้วาจาไม่สุภาพ
รายละเอียดวันที่ 5 ก.พ. 62 ได้รับแจ้งจากคุณชาญวิทย์ฯ ผู้ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ ว่าได้ลงเรือโดยสารคลองแสนแสบหมายเลข 35 จากท่าเรือวัดกลาง เพื่อจะไปยังท่าเรือราม 1 หมายเลขตั๋ว 51340 ราคา 13 บาท เรือลำดังกล่าวผู้โดยสารเต็มลำ พนักงานเก็บค่าโดยสารใช้วาจาไม่สุภาพและไล่ให้ขึ้นจากเรือ โดยใช้คำพูดว่า "ไม่พอใจก็ลงไปเลย" ทำให้ต้องขึ้นจากเรือที่ท่าวัดเทพลีลา เวลา 09.20 น.

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่