ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1274

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 04 เมษายน 2562 เวลา 09:36 น.
ผู้ร้องเรียนกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา Arena river cruise และเรือยอดสยาม
รายละเอียดนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา Arena river cruise และเรือยอดสยาม เกี่ยวกับมลภาวะทางเสียง รบกวนผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำ อีกทั้งเรือหางยาวที่ส่งเสียงดังเกิน 120 เดซิเบล นักท่องเที่ยวจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่