ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1285

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14:11 น.
ผู้ร้องเรียนสำนักการจราจรและขนส่ง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์023541225
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียนเดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามประสานเรื่องร้องเรียน จากท่าเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือนานาเหนือ
รายละเอียดประสานเรื่องร้องเรียน จากท่าเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือนานาเหนือ ซอยสุขุมวิท3 ถนนเพชรบุรี เขตคลองเตย ท่าเรือคลองแสนแสบมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนมักกะสัน ตั้งอยู่บริเวณติดกับท่าเรือ เรือเร็วพ่นควันพิษออกมามากในทุกครั้งที่มีการหยุด-ออกจากท่า ข้อเสนอแนะว่าควรเปลี่ยนผนังที่เป็นตาข่ายเหล็ก เป็นผนังทีบที่สามารถป้องกันกลิ่นและควัน

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่