ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 1313

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 03 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:06 น.
ผู้ร้องเรียนสำนักการจราจรและขนส่ง
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามขอให้ช่วยกวดขันกรณีมีเรือหางยาววิ่งเสียงดังรบกวนในเวลากลางคืนคลองภาษีเจริญ ช่วงวัดปากน้ำ(ท่าภาษีเจริญ)ถึงวัดอ่างแก้ว
รายละเอียดขอให้ช่วยกวดขันกรณีมีเรือหางยาววิ่งเสียงดังรบกวนในเวลากลางคืนคลองภาษีเจริญ ช่วงวัดปากน้ำ(ท่าภาษีเจริญ)ถึงวัดอ่างแก้ว

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

สถานที่ตามคำร้อง

รูปภาพ

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่