ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3280

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09:03 น.
ผู้ร้องเรียนคุณสมพร
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์081-4596435
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน การถมดินเกินพื้นที่ส่วนตัว(9)
รายละเอียดเมื่อเวลา 11.11 น. (วันที่ 22 สิงหาคม 2562) ได้รับแจ้งร้องเรียนว่า ในพื้นที่คลองผู้ช่วย ซอยบางกระดี่ 43 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ มีเจ้าของบ้านในพื้นที่ระแวกดังกล่าว ได้ทำการถมดินเกินพื้นที่ส่วนตัว รุกล้ำเลย เข้ามาถึงในคลองผู้ช่วย (รายละเอียดตามรูปภาพประกอบ) ได้เคยร้องเรียนไปทางหน่วยงานราชการอื่นแล้ว แต่ยังไม่มี ความคืบหน้า จึงขอให้กรมเจ้าท่าดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการต่อไปด้วย

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่