ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3386

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 12:14 น.
ผู้ร้องเรียนคุณต้นข้าว
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์088-2525402
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน4.ปัญหาก่อสร้าง/บุกรุกล่วงล้ำลำน้ำ/มลพิษทางน้ำ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน การสร้างร้านค้าริมคลองและยื่นลงไปในคลอง บริเวณซอยบงกช 36 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
รายละเอียดวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา คลอ10.22 น.ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำกรมเจ้าท่า ได้รับแจ้งจากคุณต้นข้าว ร้องเรียนเรื่องการสร้างร้านขายของติดริมคลอง และยื่นลงไปในคลอง บริเวณซอยบงกช 36 ห่างจากวัดแสงสรรค์ประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ในเขต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยการก่อสร้างดังกล่าว ทางผู้ร้องได้ทราบว่าไม่ได้มีการขออนุญาต การสร้างมาก่อน และร้านดังกล่าวได้ดำเนินกิจการขายสินค้ามาแล้วหลายเดือน โดยหลังจากมีร้านค้ามาเปิด ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทั้งกีดขวางการจราจร ทั้งทัศนวิสัยของร้าน ซึ่งได้เคยแจ้งกับทางเจ้าท่าในพื้นที่รับผิดชอบ แต่ยังไม่เห็น มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใด จึงแจ้งให้ทางกรมเจ้าท่าทราบเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่