ร้องเรียนร้องทุกข์ กรมเจ้าท่า

รายละเอียด : หมายเลขเรื่อง 3392

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
วันที่ร้องเรียนวันที่ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 15:39 น.
ผู้ร้องเรียนคุณฝ้าย
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์096-8596528
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน2.บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน เรือคลองแสนแสบขับด้วยความเร็ว
รายละเอียดวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 19.40 น.ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำกรมเจ้าท่า ได้รับแจ้งจากคุณฝ้าย ฯ ทางสายด่วน 1199 ว่าตนได้มาใช้บริการเรือที่ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง เมื่อเวลา 18.30 น. ยังท่าเรืออิตัลไทย หมายเลขตั๋ว 41356 (ไม่ทราบหมายเลขเรือ) ขณะนั้นเรือแล่นเร็วมาก ทำให้เกิดน้ำสาดเข้ามายังในตัวเรือทำให้ตนเองและผู้โดยสารคนอื่นๆเปียก แต่ก็ไม่ได้รับการขอโทษได้ๆ จากคนขับและกระเป๋าเรือ โดยทางผู้ร้องเรียนอยากทราบความคืบหน้าในการร้องเรียนด้วย จึงแจ้งให้ทางกรมเจ้าท่าทราบเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

การดำเนินการ

สถานะการดำเนินการ:หน่วยงานกำลังตรวจสอบ

ภาพประกอบ

สถานที่ตามคำร้อง

คลิปวิดีโอ

คลิปเสียง

ไฟล์

การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน


รับเรื่องร้องเรียน   ไม่รับเรื่องร้องเรียน


กรุณากรอกที่อยู่

การสั่งการแก้ไขปัญหา


ไม่ต้องดำเนินการ   ดำเนินการ

ไม่เผยแพร่   เผยแพร่


กรุณากรอกที่อยู่

รายงานผลการดำเนินการกรุณากรอกที่อยู่