รายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์บนเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
หมายเลขเรื่อง1137
วันที่ร้องเรียนวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 11:52 น.
ผู้ร้องเรียนคุณสมภพ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน ปัญหาไฟสปอร์ตไลท์กลางสะพานแยงสายตาเรือลากจูง
รายละเอียดวันที่ 25 ม.ค. 62 เวลา 11.52 น. รับแจ้งทางวิทยุคมนาคม VHF/FM จาก คุณสมภพฯ ผู้ควบคุมเรือลากจูง”ศรีพูลเจริญทรัพย์”ว่าที่สะพานพระราม5 มีการติดตั้งไฟสปอร์ตไลต์สีฟ้ากลางสะพานทำให้แสงแยงตาผู้ควบคุม เรือก่อให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นไม่ดีอาจไม่ปลอดภัยในการเดินเรือ จึงแจ้งมายังกรมเจ้าท่า ให้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขต่อไป