รายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์บนเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง ittipol.p@md.go.th
หมายเลขเรื่อง3
วันที่ร้องเรียนวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 12:09 น.
ผู้ร้องเรียนอ้วน
เลขประจำตัวประชาชน
Emailittipol.p@md.go.th
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามหลังคาหลบแดด และฝน ท่าเรือมหาดไทย ซอย รามคำแหง 65
รายละเอียด เรียนท่านที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าเดินทางโดยเรือเกือบทุกวันที่ท่าเรือ มหาดไทย ซึ่ง ผ่านมาหลายเดือนแล้ว ที่จะมีการปรับปรุงหลังคาท่าเรือใหม่ จนเข้าหน้าฝนแล้ว หลังคาก็ยังไม่มี ผ่านไปหลายเดือนแล้วครับ จึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งประสานงานให้เกิดหลังคาหลบแดด หลบฝนด้วยครับ