รายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์บนเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
หมายเลขเรื่อง3454
วันที่ร้องเรียนวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 11:54 น.
ผู้ร้องเรียนคุณอนุสรา
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์083-0747057
สัญชาติไทย
หัวข้อร้องเรียน7.ความปลอดภัยท่าเรือ/โดยสารเรือ/ห่วง เสื้อชูชีพ
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน โป๊ะเรือชำรุด
รายละเอียดวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.49 น. ได้รับแจ้งร้องเรียนจากคุณอนุสรา ว่าบ้านตนอาศัยอยู่บริเวณตรงข้ามวัดใหม่ (ยายแป้น) เขตบางขุนนนท์ เห็นว่ามีโป๊ะสภาพชำรุดอยู่แถวบริเวณหน้าบ้านพยุงน้ำ (ตรงข้ามวัดใหม่ ยายแป้น) ปกติจะมีเรือหางยาววิ่งผ่าน มีคลื่นกระทบฝั่งและกระทบโป๊ะดังกล่าว แต่ยังไม่มีเสียงดังมาก แต่ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา คาดว่าเกิดจากสภาพโป๊ะที่ชำรุด เพราะเวลาเรือหางยาววิ่งผ่าน นอกจากเสียงเรือแล้ว ยังมีเสียงโป๊ะที่กระทบกับคลื่นน้ำมีเสียงค่อนข้างดังและสภาพโป๊ะน่ากลัวจะพังลงมา จึงอยากให้ทางกรมเจ้าท่าเข้าตรวจสอบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ภาพประกอบ