รายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์บนเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
หมายเลขเรื่อง3773
วันที่ร้องเรียนวันที่ 09 กันยายน 2563 เวลา 00:00 น.
ผู้ร้องเรียนคุณกานต์ธิดาฯ
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน1.บริการเรือด่วนเจ้าพระยา
คำร้องเรียน/คำถามแจ้งเรื่องร้องเรียน ขอเสนอให้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาในวันที่ 27ก.ย.63 (เนื่องในวันสอบ ก.พ.)
รายละเอียด