รายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์บนเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง
หมายเลขเรื่อง3778
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 00:00 น.
ผู้ร้องเรียนคุณวรรณดีฯ,คุณวันดี
เลขประจำตัวประชาชน
Email
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน6.ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ
คำร้องเรียน/คำถามขอให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆในการต่อทะเบียนเรือ ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือกับคุณอนันต์ เรือยูนิไวส์ซัพพอร์ทเตอร์,ยูนิไทยสมุย
รายละเอียด