รายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์บนเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ผู้ร้อง ittipol.p@md.go.th
หมายเลขเรื่อง4
วันที่ร้องเรียนวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:27 น.
ผู้ร้องเรียนนางสาวสุภาพรรณ อุไรล้ำ
เลขประจำตัวประชาชน
Emailittipol.p@md.go.th
โทรศัพท์
สัญชาติ
หัวข้อร้องเรียน9.เดือดร้อนรำคาญ/ขอความช่วยเหลือ/อื่นๆ
คำร้องเรียน/คำถามดูดทราย ทำให้ฝั่งพังทลาย
รายละเอียด ด้วยบริษัทสายัญคนโก้ได้สัมปทานดูดทรายในแม่นำ้มูลในเขตตำบลโคนโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ชึ่งการดูดทรายไม่ทราบทางกรมเจ้าท่าได้อนุญาตให้ดูดหรือไม่ และอนุญาตให้ดูดบริเวณกว้างประมาณเท่าใดจากจุดไหนถีงจุดไหน เนื่องจากการดูดทรายของบริษัทดังกล่าวได้ดูดทรายขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยทำให้ฝั่งแม่นำ้มูลพังทลายมากจนทำให้ประชาชนที่อยู่บนฝั่งแม่นำ้เกรงว่าจะพังเข้าไปในที่ดินของตนเองซึ่ง ซึ่งทางเจ้าของที่ดินได้แจ้งและเตือนแล้วแต่บริษัทดังกล่าวยังไม่หยุดดำเนินการ ถ้าปล่อยไว้อาจเกิดความเสียหายได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง